خيلی خسته بودم.اماخستگيم امروز حسابی برطرف شد.جاتون خالی صبح تنهايی رفتم امامزاده صالح....

/ 6 نظر / 6 بازدید
ya30

eltemase doa

paniz

salam maro ham doa mikardy eltemase doa

فاطمه و علی

سلام... ممنون که به خونه ی عشقمون سر زدين... زيارت قبول التماس دعا و عيدتون مبارک

ghazale

salam

farzaneh

سلام عزيزم نماز و روزه ات قبول عيدت هم مبارک کارت حرف نداره همينطور ادامه بده.راستی زيارت قبول برای ما هم دعا می کردی

Nasim

سما جان واقعا نوشته هاتو دوست دارم...نمی دونم چرا انقدر احساس می کنم که انگار خودم هستم !!!