نگو...                           

                نگو که رویای دور از دسترس خوش نیست،

                          قبول ندارم...

                          گر چه به ظاهر جسم خسته است

                                ولی دل دریاییست

تاب و توانش بیش از اینهاست

/ 2 نظر / 16 بازدید
هیچکس

سلام.چطوری؟ رویای دور از دسترس هم خوش است هم شیرین.اما گاهی اینقدر کوچکترین آرزوها دورن که از محدوده دید ما خارج میشن. اون وقت چی کار کنیم؟

حباب نویس

[گل]سلام.مدتهاست که پیشم نمیای....دلم برات تنگ شده بود. خوشگل نوشته بودی. مراقب خودت باش.[گل]