ما و خدایی که درین نزدیکیست...
پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
يادمان باشد.. ... صدای سخن دوست() 

بی ادعا،پرادعا!!واسه چی نمیدونم..

میگذره...لحظه ها،دلخوشی ها،..،دلخوری ها!!

میگیم عاشقیم..اما تا یه ذره اوضاع ناجور میشه کم میاریم.

میگیم دلباخته ایم...تا یکم جفا میبینیم،بی وفا میشیم!

میگیم امیدواریم...تا یکم شکست میخوریم،تلف میشیم!

میگیم ماییم وما خواهیم بود،اما تا یکم بدی میبینیم عقب نشینی میکنیم و من میشیم!

میگیم،میگیم،میگیم،...اما همیشه کم میاریم!

دوستان...

عزیزان...

باور کنید بی ادعا زندگی کردن،اما همیشه بودن،خیلی بهتر از پرادعا بودن ،اما نبودنه!

نگو کی هستی و چی میخوای تو زندگی!ثابت کن کی هستی و چی می خوای!

نگو عاشقی تاوقتی که حرمت همنوعت رو نگه نداشتی!

نگودلباخته ای تا وقتی که پاکبازی رو یاد نگرفتی!

نگو امیدواری تا وقتی که نامیدانه انتظار میکشی!

نگو ما،تاوقتیکه هنوز خودتو نشناختی!

فراموش نکنیم..زندگی لحظه است،و چقدر زود این لحظه ها تموم میشن!

                   

یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم
گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم!

                                            خود بسازیم به هر درد که از دوست رسد
                                             بهر بهبود ولی فکر دوایی نکنیم

جای پرداخت به خود بر دگران اندیشیم
شکوه از غیر خطا هست خطایی نکنیم

                                           و به هنگام عبادت سرسجاده ی عشق
                                           جز برای دل محبوب دعایی نکنیم

یاور خویش بدانیم خدایاران را
جز به یاران خدا دوست وفایی نکنیم

                                          یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
                                          طلب عشق ز هر بی سروپایی نکنیم

گله هرگز نبود شیوه ی دلسوختگان
با غم خویش بسازیم و شفایی نکنیم

                                            یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم
                                            وقت پرپر شدنش ساز و نوایی نکنیم

پر پروانه شکستن هنر انسان نیست
گر شکستیم به غفلت من و مایی نکنیم

                                                دوستداری نبود بندگی غیر خدا
                                               بی سبب بندگی غیرخدایی نکنیم

مهربانی صفت بارز عشاق خداست
یادمان باشد از اینکار ابایی نکنیم...

                                          ******************

پی نوشت:لطفا اگه کامنت میزارید ٬اسمتون رو هم بگید...مرسی.