ما و خدایی که درین نزدیکیست...
سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٥
بهـــــــــاری نو مبارک. ... صدای سخن دوست() 

                بهار

                                                    موضوع انشاء:بهــــــار

یادش بخیر٬دوران مدرسه رو میگم.همیشه این موضوع منتخب من بود.هروقت ازش مینوشتم انگار هزاران بار تو دل طبیعت میشکفتم.۲۱بهـــــاربر قاب سبز زندگیم اومد و رفت٬با اینحال هنوز هم همون حس٬همون تازگی٬همون طراوت تو وجودم هست.

دلم خیلی براش تنگ شده بود.برای بهـــــــار٬بارونای بهاری٬نسیم بهاری٬نوای پرندگان بهاری٬شکوفه های بهاری٬...

فَتَبارَک اللهُ اَحسَنِ الخالقین

پرودگارا٬سپاس فراوان برای این همه زیبایی...سرتسلیم بر درگاهت فرود می آورم.

 دوستان بهتر از آب روان.. هرکجا هستید روزهایتان پرتقالی باد.

بی نهایت ها برکت٬سلامتی٬امید ٬عشق و عشق را برایتان آرزومندم.

شاد باشید و بهارانه ها مبارک وجود سبزتان باد.