ما و خدایی که درین نزدیکیست...
یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸
حقیقت تلخ یا شیرین؟ ... صدای سخن دوست() 

یک روز از هم می درم این پرده تزویر را

                                 یک روز می پیچم بهم سررشته تقدیررا

دل وقتی خدشه دار بشه دیگه شده،سخت میشه درستش کرد،نه که نشه!

از تو پنهون نیست خدا که ما آدما لحظه هامون چه جور پیش میره.بنده هاتم همشون آگاهن به کرده هاشون.دروغ گفته هرکسی که گفته "تقصیر من نبود"

توقرآن خودت نوشته "هر بدی که به شما میرسد از جانب خودتان،و هر خوبی که به شما میرسد از جانب من است"

خدا...تو  در همین نزدیکی ها هستی.میبینی و میفهمی منو.

همه چیز مثل همیشه خوب و قشنگه.

و بازم فقط تویی که میدونی چه حالی داره از پشت چشای گریون این زیبایی و خوبی دیدن.

گریه حق ما آدماست اگه اون نباشه که غمباد میگیریم.وقتی بیشتر درموردت فکر میکنم بیشتر به این موضوع پی میبرم که "حقیقت همیشه شیرینه"این نگاه ما آدماست که اونو تلخ میکنیم،آخه مطابق میلمون نیست،اما اگه بدونیم تو چه حکمتی داری اونوقته که با تمام وجود پایبند ایمان به  "حقیقت همیشه شیرینه"خواهیم بود.

خدای خوبم...کمکمون کن.هدایتمون کن.در راه هدایت محکمو استوارمون کن.