ما و خدایی که درین نزدیکیست...
شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧
به همین سادگی ... صدای سخن دوست() 

یادش بخیرشاپرک سفید!..

اون روزها رو میگم..

من و تو بودیم و یه دنیا کودکی وصفا.

تو پرواز می کردی و من بدنبال تو میدویدم.

و چقدر سر به هوا !!

من بزرگ شدم.خیلی بزرگ!انقدر بزرگ که دیگه تورو ندیدم.

دارم فکر میکنم...

تو شاپرک پیام آور بودی.

بیشتر فکر میکنم...

پیامت رهایی بود!

چه ساده!

شاپرک الان دیگه اینطوری نیست همه چیز خط خطی شده.

از دفتر مشق گرفته تا دفتر خاطرات!

پی نوشت:عید نوروز رو به همه دوستای نازنین و مهربونم تبریک میگم.مرسی بابت یک سال دیگه،رفاقت وبلاگی.با بهترین آرزوها.سما