ما و خدایی که درین نزدیکیست...
جمعه ٢ دی ۱۳۸٤
  ... صدای سخن دوست() 

................دل من ديگه خطا نکن....با غريبه ها وفا نکن....

...............ساکت وصبوری دل من...مثل بوف کوری دل من...